BAKıM
DANıŞMANLıK
PEYZAJ
AR-GE
SATıŞ
REFERANSLAR İLETİŞİM
Bakım
Danışmanlık
Peyzaj
Ar-Ge
Satış
Referanslar
İletişim
Hizmet stek
Bilgi Bankas
Proje zleme

Sayn lgili
iniz, gereksiniminiz ve ilgilendiiniz konuya gre Bizden isteinizi bu tabloyu tam ve doru olarak doldurup gnderiniz.
En ksa zamanda sizinle iletiime geilecektir


HZMET STEK FORMU

Firma:
Ad/ Soyad : 
Adres :
Tel:
E-mail :
       
stenilen Hizmetler

Bakm Danm Peyzaj Tasarm rn Eitim Uygulama Ar-Ge

Yaz Bahesi

Eitim

D Mekn

D Mekn

im

Bahvanlk

Bakm

Toprak Su Analizi

K Bahesi

Tasarm

Mekn

Mekn

Saks iei

Yardmc Bahvanlk

Sulama

nceleme

Meyve Bahesi

Uygulama

Proje

Aydnlatma

Mevsimlik yer iei

iekilik

Budama

Raporlama

Zirai Alan

Peyzaj

Yapsal

Yerletirme

Organik rn

Aa Yetitiricilii

Gbreleme

zlenebilirlik

Site

Tarmsal

Doal

Geometrik Simetrili Alan

Park, Bahe Malzemesi

Bakm Ustal

Bitkilendirme

Mekn Bitki Yetitiricilii

Otel-Motel

Restorasyon

zgr Simetrisiz Alan

Ssleme Malzemesi

Ssleme Malzemesi

Aalandrma

D Mekn-Balkon Terasta rn Yetitirme

Spor Alan

Glet

Bahe Suyu

Zirai la

Park-Bahe Sahiplii Et

Aydnlatma

Mekn zel rn Yetitiricilii

Gbre

Drenaj

Organik-Doal rn retimi

Aa