BAKM
DANMANLK
PEYZAJ
AR-GE
SAT
REFERANSLAR LETM
Bakm
Danmanlk
Peyzaj
Ar-Ge
Sat
Referanslar
İletişim
Hizmet stek
Bilgi Bankas
Proje zleme

 • rnler > Danmanlk >

  Srdrlebilir Tarm Danmanl

  SRDRLEBLR TARIM DANIMANLII

  Meyve Baheniz kurulumundan rn hasadna kadar planlama, projelendirme ve uygulama blmlerinde Biz(http://www.planthospital.biz/)den hizmet alabilirsiniz.

  Tarmsal retim yapmak istiyor fakat ne yapacanza karar veremediniz. Sizin iin arazi incelemesi ve fizibilite raporu hazrlamak Biz (http://www.planthospital.biz/) im iimiz.

  Tarmsal rn ve retimleriniz iin destekler, hibeler aratrlarak, gerekirse anahtar teslimi projelerinizi Biz http://www.planthospital.biz/ hazrlarz.

  retiminizin tm safhalar takip edilerek gbre, ila kullanm ve budama konularnda danmanlk, uygulama ve rn desteini Biz http://www.planthospital.biz/ salayabiliriz.


   

  HIYAR YETTRCL

  Morfolojisi:

  Hyar - Cucumis sativus L.

  Yazlk sebzeler grubunda yer alan bir trdr. Sofralk ve turuluk olarak yaz aylarnda ak tarla koullarnda, k aylarnda ise rt altnda yetitirilir. lkemizin 2000 yl hyar retimi 1.550.000 ton olup, bunun % 60-70i akta yaplr.

  Kk

  Toprak rutubetini ok sevdii iin kkleri yzlektir, uygun artlarda 2025 cm derinlikte geliir. Ana kk 510 cm uzunlukta kazk karakterde olup, zerinden bol miktarda yan kk kar ve saak grnm alr. Toprak yapsna gre; kumlu ve hafif topraklarda 100200 cm, killi ve ar topraklarda 50100 cm derinlie inebilir, kklerin %60-70i topran 10-20 cm derinliindedir.

  Gvde

  Hyar gvdesi otsu olup srnc ve trmanc karakterde, keli ve tyldr. Gvde bitki st organlarn tayacak gte deildir, zerinde bulunan slkler yardm ile etraftaki nesnelere sarlarak yukar trmanr. Gvde birok boum ve boum arasndan oluur. Boumlarda yaprak ve slkler bulunur.

  Yaprak koltuklarndan yan dallar kar. Dii ve erkek iekler yaprak koltuklarndan meydana gelirler. Dallanma kuvvetlidir. Ana gvdeden 46 yan dal, bunlar her birinden de 4-6 yan dal kar.

  Yaprak

  Yapraklar gvde zerindeki boumlardan kar ve uzun bir sapla gvdeye balanrlar. Deiik ekil ve byklktedirler.

  iek

  Hyar iekleri genellikle tek evciklidir, yani erkek ve dii organlar ayr iekler zerinde bulunurlar. Bitki zerinde erkek veya dii iekler tekli veya oklu olarak farkl yaprak koltuklarndan karlar. Erkek iekler genellikle dii ieklerden nce meydana gelirler. Dii iekler yan dallarda daha fazla bulunur, bu nedenle u alnarak yan dal oluumu tevik edilir.

  iek tozlar olgunlatnda dalmaz ve jeltinimsi bir madde ile yapk durumdadr, bu sebeple bcek veya arlarla tanmas gerekir. Dii iek sap erkek iek sapndan daha uzundur ve ucunda meyve tasla bulunur.

  Dllenme

  Son yllarda dllenme olmadan partenokarp meyve veren eitler gelitirilmitir, ancak bunlarda dllenmeyi dolaysyla ekirdek oluumunu engellemek iin bcek ziyaretlerinin engellenmesi gerekmektedir.

  Bunlarn dnda dllenmeli eitlerde vardr, burada bitkilerin %90 sadece dii iek verir, geri kalan %10 sadece erkek iek veren zayf bitkilerdir, bunlar kesinlikle yerlerinden uzaklatrlmamaldr, aksi halde dllenme olmaz ve nemli rn kayplarna neden olur. Meyve

  Deiik ekil ve byklklerde olabilir, bazan meyve ii boluu olan meyvelere rastlanr, kalite asndan istenmeyen bir durumdur. Tohum: Bir gramda 3060 tohum bulunur.

  Ticari tohumlarn imlenmesi en az % 8090 olmaldr. En uygun imlenme scakl 2530 0Cdir. 1012 0Cden dk ve 40 0Cden yksek scaklklarda imlenme yetenei azalr. Yetitirme stekleri:

  klim

  Hyar lman iklimlerden holanr. Dk scaklklarda me, yksek scaklklarda ar su kayb ve baz fizyolojik bozukluklar grlr. Hyarn direkt k ihtiyac azdr, fakat k miktarnn 60008000 Lux sresinin 12 saatten fazla olmas dii iek oluumunu dolaysyla verimi artrr.

  Toprak

  Hyar en ok toprak seen bitkiler arasndadr. ok nemli, souk ve su ynnden fakir topraklarla, killi topraklar hyar yetitiriciliinde verimi nemli lde drr.

  Ar topraklarda iek teekkl gecikir, kklerde rmeler meydana gelir ve kk hastalklar meydana kar. Hafif topraklarn organik madde ile zellikleri dzeltilir ve uygun ticari gbreleme yaplrsa hyar yetitiriciliinde kullanlabilir. Toprak pHsnn 5.5-5.8 arasnda olmas bitki gelimesi iin uygun olup daha dk pH deerlerinde Mg eksiklii ortaya kar. Toprak hazrl:

  Ekim-dikim

  Toprak kn derin ilenerek iyi su toplamas salanr, ilkbahardaki srm ise 1015 cm derinlikte yzeysel olarak yaplmaldr.

  Hyar bitkileri baklagil, soan, prasa, pancar ve lahana grubu sebzelerinden sonra ok iyi geliir. Tahllar, domates ve patates tarmndan sonra mecbur olmadka hyar retimi yaplmamaldr. Hyar yorgunluundan kanmak iin 4 ylda bir veya daha uzun dnem mnavebe yapmak gerekir.

  Hyar dz tarlada yetitirilebildii gibi herek vererek veya askya alarak deiik ekillerde yaplabilir. Bu yetitirme ekillerinde 4 farkl yntem uygulanr -Tek sral yetitirme -ift sral yetitirme -Fide ile retim (tek veya ift sral) -rt alt yetitiricilii Tohum ekimi elle ocaklara veya alan izgilere yaplabildii gibi, son yllarda hassas tohum ekim mibzerleri ile yaplabilmektedir. Ekilen tohum zerine bir miktar iftlik gbresi atlarak kaymak tabakas nlenebilir. Tohum ekiminden 5-6 gn sonra hafif yamurlama yaplarak da kaymak nlenebilir.

  Tek sral yetitirme

  Bu yetitirme ekli zellikle makineli ekim ve toprak ilemedeki kolaylklar nedeniyle tercih edilir. El ile ocak usul tek sral ekimde, sra aras 130140 cm, sra zerinde 4050 cm. bir ocak olacak ekilde ekim yaplmaldr. Tohum ekimi tavl topraa 45 cm derinlie ve her Ocaa 2 veya 3 tohum gelecek ekilde yaplmaldr. Elle ekimde dekara 200250 g, mibzerle ekimde dekara 300400 g tohum atlr. Mibzerle tohum ekiminde sra aralar 130140 cm, sra zerleri ise 1015 cm olacak ekilde uygulama yaplr. Ekim derinliindeki toprak scaklnn en az 15 0C olmas imlenme hz ve dzeni bakmndan nemlidir.

  ift sral yetitirme

  Bu yetitirme eklinde tohumlar 6570 cm geniliinde alan karklarn boyun noktalarna yaplr. Bu karklar dar aralklardr ve daha sonra sulama yapmada kullanlr, dier aralklar 130140 cm mesafede braklr ve bitkilerin bu yne yaylmalar salanr, daha sonraki hasat v.s. ilemler de bu aralktan yaplr.

  Fide ile retim

   Erkencilik salamak amac ile bu yntem uygulanr. Tohumlar torba, viyol, sakslara ekilir. Tohum ekim ortamlar (torf+iftlik gbresi+kum+bahe topra ve perlit karm) hastalk ve zararllardan temiz olmaldr. Bu ortamlara ekilen tohumlar, don tehlikesi geinceye kadar alak tnel veya plastik seralarda bekletilir. Dikim byklne ulam en az 2 gerek yaprakl fideler toprakl olarak tek veya ift sral sistemle dikimi yaplr.

  Dikimden yaklak 12 saat nce torbalara su verilmelidir aksi halde dikim esnasnda kk blgesinin topra dalacandan tutma oran azalr. Bu ekilde yaplan dikimle 23 haftalk erkencilik salanr.

  rt alt yetitiricilii

  Bu sistemde oluturulan karklarn zerinde derinlii kark taban seviyesinde olacak ocaklar oluturulur, tohum buralara ekilir ve iskelet malzemesi kullanlmadan tohum ekilen kark srtlar 0.2 mm kalnlkta plastik rt ile rtlr. Bylece tohumlarn ekili olduu yerler ukurda kaldndan tohumlarn imlenip gelimesi iin gerekli boluk salanm olur.

  imlenip gelien bitkilerin plastik rtyle temasn nlemek iin bitkinin temas edecei plastik yerleri kesilerek oluacak zararlamalar nlenir. Bir baka retim ekli de saks ve plastik tplerde yetitirilen fidelerin alak tnel altnda yetitirilmesidir.

  Bu yntemle 34 haftalk erkencilik salamak mmkndr. Yukarda anlatlan yntemler dz tarla artlarnda yerde yaplan retim eklidir. Bunlarn dnda herek (srk ya da ask) vererek yetitirme de yaplmaktadr. Bu teknikte sra aras ve sra zeri azaltlarak birim alandaki bitki says artrlmaktadr.

  Ayrca meyveler ve bitkiler toprakla temas etmedikleri iin hastalk ve zararl oran azalmakta ve kaliteli meyve oran artmaktadr. Rzgr alan yerlerde bu sistem nemli lde zararlar grebilmektedir.

  apalama

  Dorudan yerlerine ekilen tohumlarn baz hastalk ve zararllara kar ilalanmas gereklidir. Tohum Ekiminden 510 gn sonra toprak nemine ve scakla bal olarak bitkiler toprak yzne kar. Fazla tohum atlmsa, kotiledon ve ilk gerek yapraklar ktktan sonra salkl bitkiler seilerek seyreltme yaplmaldr. Bu dnemden sonra yzeysel bir apalama ve kk boaz doldurulmas yaplr, bitkiler bundan sonra hzla gelimeye balar.

  Bitkilerin gelime ve ekolojiye gre apalama ilemine devam edilir.

  Sulama

  Hyar ok su isteyen bir bitkidir. Szek toprakta gn ar, orta szek toprakta gnde bir, killi toprakta 5-6 gnde bir su verilmelidir. 1 m2 alandan bir vegetasyon dneminde 300425 lt su kullanr. Hyar yetitiriciliinde suyun az miktarda ve sk verilmesi uygundur.

  Bitkiler kol vermeye baladnda kollarn istenilen ynde gelimeleri salanmaldr. Gbreleme

  Hyar toprakta organik gbrenin bol olmasn ister. Dekar bana 36 ton yanm iftlik gbresi sonbahar veya ilkbaharda ekimden en az birka ay nce topraa verilmesi gerekir.

  Genellikle organik gbrelemeyi tamamlayc olarak dekara 510 kg N, 810 kg P, 1015 kg K, 46 kg Ca ve 5 kg Mg verilmelidir. Mg kalite asndan ok nemlidir. Azot verim ve kalite zerinde dorudan etkilidir. Dengesiz ve fazla N meyve iriliine ve yumuak yapl meyve oluumuna neden olur.

  Azot noksanlnda yapraklarn rengi alr, yapraklar zamanndan nce sararp dklrler. ieklerin mr ksalr, meyveler ak renkli olur, irilemez ve kk kalr. Azotlu gbrenin yars tohum ekiminden nce toprak hazrl srasnda temel gbre olarak verilir, kol atma dneminde, de meyve balamann balangcnda topraa verilir. Fosforlu gbre meyve tutumu iin nemlidir. Fosforlu gbrenin tamam triple sper fosfat eklinde verilmelidir.

  Fosfor noksanlnda gelime yavalar, yan srgn teekkl zayflar. Yapraklar kirli ve gri yeil renge dnr. Yaprak kenarlar yukar doru kvrlr. Yaprak ayas zerinde muntazam olmayan kahverengi lekeler meydana gelir.

  Potasyum meyve kalitesini nemli lde etkiler. Meyve sertlii zerine olumlu etkisi vardr. Potasyumun 2/3 tohum ekiminden nce toprak hazrl srasnda temel gbre olarak, 1/3 ise sulamada verilmelidir.

  Kalsiyum dier ticari gbrelerle birlikte temel gbreleme srasnda topraa verilebildii gibi bitki geliimi srasnda da CaNO3 halinde verilebilir.

  Gerekli Mg tek defada tohum ekimi ncesi toprak hazrlnda verilir. Mg ve K noksanlklar grldnde yapraktan pskrtme yaparak da bu gbreler verilebilir.

   

   

  Hyarn nemli hastalklar; yalanc mildiy, klleme, hyar mozaik virsdr, bunlarla kimyasal mcadele yaplabilir, bunun yan sra dayankl eit ve mnavebede yaplmaldr.

  nemli zararllar ise yaprak bitleri, beyazsinek, krmz rmcek ve nematodlardr. Nematodlu yerde retim yaplmamaldr, dier zararllarla uygun kimyasal mcadele yaplabilir.

  Zafer Parlak - Ziraat Mhendisi Bitki Uzman

   

   

   

  Asal Yaprak Nokta

  Pathogen: Pseudomonas syringae  PV.lachrymans

   

  Belirtiler

  Asal yaprak yerinde en sk salatalk zerine, ancak bu da California'daki melons zerinde bulunur.

  Bu yapraklar zerinde su damlacklar olarak grlr. Daha sonra gri veya sepi teslim noktalar soaked zerinde Lezyonlar. Spotlar ilk sar bir hale oluabilir.

  Etkilenen doku kurur, i doku, yaprak parampara bir grnm vererek dar debilir.

  Lezyonlar damarlar tarafndan, onlara bir asal ekil vererek ayrlm bulunmaktadr. Meyve lezyonlar genellikle yzeysel vardr.

  Hastaln yorumlar

  Bu bakteri bulam bitki enkaz zerindeki toprak veya tohum zerine sa kt. Nemli koullar hastaln geliimi iyilik. Yamur veya stten sulama hzla yaylmasna neden olmaktadr. Hastalk da ii meyve veya makine alannda geerken seerek yaylr.

  Ynetim

  Dayankl salatalk eitleri mevcuttur. Snr stten sulama ve kullann. Meyve zaman kuru zm olduunu Seim alana yaylmasn nlemek iin. Kullanm pathogen cretsiz tohum ve cucurbits dar dndrn. Eer hava souk ve yal olmas tahmin edilen bir davran zaman ilk belirtiler grlr.

  BAKIR Hydroxide 37,5%

  Kadar ele alan gvenli koruyucu giysi olmadan girmi olabilir Kstl giri aral (Rei) saat says (aksi) tedaviden belirtilmektedir. Preharvest aral (PHI) hasat iin tedaviden gn saysdr.

  Bu Rei ve PHI ayor baz durumlarda. ki aralklarla uzun bir hasat nce gemek gerekir minimum zaman.

  Grup numaralarn Fungicide Direni Eylem Komitesi (FRAC) tarafndan eylemlerin farkl gre daha fazla bilgi (deer atanm olup http://www.frac.info/). Farkl bir grup numaras ile Fungicides alternatif bir diren ynetimi program uygundur.

  Kaliforniya, bir mantar ilac iin harekete farkl bir modu Grubu numarasn deitirmeden nce Grup numaralar 1, 4, 9, 11 veya 17 eylem modu fungicides hibir birden fazla bavuru yapmak, dier Grubu saylarla fungicides iin hayr yapmak Fungicide iin eylem farkl modu Grubu numarasn deitirmeden nce fazla iki uygulamadr.

   

   

  OCAK

  K lk geen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar srlr ve amalar yaplr. Ekimle birlikte gbre verilmemi tarlalara gereken gbreler verilir.

  Yeil gbre amacyla Gneyde bakla ekimi yaplr.

  Kabark tarlalar lo denilen yuvarlak silindir talarla bastrlr. Sk olan hububat tarlalarnda filizler hayvanlara yedirilir.

  Ambarlarda gerekli koruma ve mcadele ileri yaplr.

  UBAT

  Baz lk blgelerde ilkbahar ekimleri iin toprak ilemesi yaplr. Kaymak balam ekili tarlalar trmk ve kazaya ile krlr ve toprak kabartlr. Fazla kabark ve kesekli tarlalar ise lolanr. Hafif ve szek topraklar iin mutlaka suni gbreler ve iftlik gbreleri verilmelidir.

  klimi lk blgelerde avdar, arpa, bezelye, bakla gibi eitlerin ekimi yaplr.

  Ekimi yaplan sulak tarlalarda ilk can suyu verilir.

  Ambarlarda gerekli muhafaza ve mcadele ileri devam eder. Tohumluklar ayrlarak temizlenir, ilalanr. Ekime hazr duruma getirilir.

  MART

  Her trl tarla ziraat iin toprak ilemesine devam edilir. leme ile birlikte gbreleme yaplr. Kaymak balam tarlalar trmk ve kazaya ile krlr. Bylece hububatta kardelenme de salanm olur. Gzlk ekim yaplan yerlerde ikinci azot uygulamas yaplr.

  Yazlk hububat ekimi devam eder. Bu arada ayr-mera ve yem bitkilerinin de ekimi, iklimi uygun yerlerde ttn fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine balanr.

  Sulanabilir sahalarda can suyu verilirken, tarlalardaki fazla su boaltlr.

  Gzlk ekilmi hububatta mcadeleye nem verilmelidir.

  NSAN

  Yazlk ekimler iin toprak ilemesi ile birlikte gbre uygulamas da yaplr. Baz otlu nadaslar trmk, kultivatr, disk harrow ve kazaya ile yzeyden ilenir. Baz baklagil tarlalar yeil gbre amacyla srlr.

  Uygun blgelerde her trl tarla bitkilerinin ekimi ve fidelerin dikimi yaplr.

  Yabanc otlarla kaplanm veya sulama ile kaymak balam tarlalarda apa, hububatta yabanc ot mcadelesi, baz bitkilerde seyreltme ve tekleme yaplr. Ekimi yeni yaplan bitkilerde sulama yaplr.

  Bitkilerde grlebilecek her trl hastala kar mcadele yaplr ve gerekli tedbirler alnr. Ekilecek baz bitkilerde tohumun ilalanmas faydaldr.

  MAYIS

  Yazlk ekim yaplacak tarlalarda srm, ikileme, lemeler ve gbreleme yaplr. Kaymak krma, apa ve ot alma amacyla trmk ve kltvatrle toprak ilemesi devam eder. eltik tavalar hazrlanr. Yerfstnda boaz doldurulur.

  Pamuk, ayiei, susam, fasulye, soya, eltik ve bostan ekimi ile ttn fidelerinin dikimi yaplr.

  Sulama, apalama, heree balama, seyreltme ve dier bakm ileri yaplr.

  zellikle bu ay zararl ve hastalklara kar dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alnmaldr.

  Scak blgelerde erkencil hububat eitleri hasat edilir, harman hazrl yaplr. Yem bitkilerinin ve ayr otlarnn biilmeleri balar.

  HAZRAN

  Genel olarak toprak srm bitmi olmaldr. Ancak, Sonbahar ekimleri iin toprak srld gibi, anzlar bozularak da ikinci mahsul ekimi iin toprak hazrlanr. Baz blgelerde ikileme ve leme yaplr.

  Baz blgelerde de ge kalnmakla beraber ttn, ayiei pamuk gibi mahsullerle ikinci mahsul olan msr, bostan, fasulye, turp ekimleri yaplr.

  Her trl mahsulde apa, sulama, ot alma, boaz doldurma ve dier bakm ileri yaplr.

  Her trl hastalk ve zararllarla mcadele devam eder.

  Hububatta hasat ve harman ileri devam eder. Mahsller ambarlanr ve saklanr.
  TEMMUZ

  Hasad yaplan hububat tarlalarnda anz bozulur. Nadasa braklm tarlalarda ot mcadelesi ve yeil gbre ihtiyac nedeniyle ikileme, leme yaplr.

  kinci mahsul olan bitkilerin ekimi yaplr.

  apalama, sulama, boaz doldurma, seyreltme, srklara balama gibi bakm ileri devam eder.

  Her trl hastalk ve zararllara kar mcadele yaplr.

  Hasat ve harman ileri eitli blgelerde ay boyunca yrtlr. Ambarlanr, saklanr, deerlendirilir.

  AUSTOS

  Anzlarn bozumuna devam edilir. Baz yerlerde sonbahar ekimi iin, baz yerlerde de ikinci mahsul iin toprak ilemesi yaplr.

  kinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yaplr.

  Sulama, apalama ve dier bakm ileri devam eder.

  Her trl hastalk ve zararllar ile mcadele devam eder. Ambarlarda da zararllarla mcadele edilir.

  Hububat ve dier tarla bitkileri hasad devam eder. Harman ileri yrtlr. rnler ambarlanr, ambalajlanr, pazara sevk edilir ve deerlendirilir. Ambarlarda rnler tekniine uygun ekilde saklanr.

  EYLL

  Gzlk ekimler iin toprak srm yaplr. Srlm tarlalara ekim iin ikileme ve lemesi yaplr. Srmle birlikte gbreleme de devam eder.

  zellikle souk blgelerde hububatta erken ekim amacyla bu ay ekim balar.

  Endstri bitkilerinde sulama, apalama ve dier bakm ileri devam eder.

  Her trl hastalk ve zararllarla mcadele edilir.

  Hasat ve harman ileri yrtlr. Ttnlerde krma, pamukta hasat devam eder. Dier endstri bitkileri ve bostanlarn hasad yaplr.

  EKM

  Her trl gzlk ve bahar ekimleri iin toprak srm ve hazrl yaplr. Srmle birlikte toprakta ge erime yapan gbreler ile iftlik gbreleri verilebilir. kileme ve lemeler devam eder.

  Gzlk hububat ekimi balar ve ay boyunca devam eder.

  Yeni ekilen hububatta ve dier bitkilerde sulama, son apalar ve bakm ileri devam eder.

  Ekilecek tohumlarn ilalanmas ve genel mcadele ileri yaplr.

  eitli endstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatn hasadna devam edilir. Ambarlama ve deerlendirme ileri devam eder. Ttnlerde son yaprak krmas yaplr.

  KASIM

  zellikle scak blgelerde ge kalnm toprak srmleri yaplr. Ge eriyen gbreler topraa kartrlr.

  Hububatta scak blgelerde ge ekimler devam eder.

  Ekimi yaplan tarlalarda sulama yaplr. Henz kuvvetli kardelenme gstermeyen tarlalar lolanarak sktrlr. Souklarn kklere ilemesine engel olunur.

  Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazas iin mcadele yaplr.

  Ge kalnm harman ileri ile endstri bitkileri hasad (Pancar, pamuk, eltik, v.s.) yaplr.

  ARALIK

  Baz blgelerde havalar uygun olursa toprak srmleri devam eder. Srm aletleri temizlenerek muhafaza edilir.

  Scak blgelerde uygun havalarda hububat ekimi yaplr. Ekim aletleri temizlenerek muhafaza edilir.

  Lolama yaplr ve gr tarlalarda hayvanlara filizler yedirilir.

  Tohum ve ambar zararllar ile mcadele yaplr. Ambarlar dezenfekte edilir.

  Soan, pancar, turp, havu skm bitirilir. Pamuklar rrlanr. eltik tlr. Mahsuller ambarlanr. Muhafaza edilir ve deerlendirilir.