BAKıM
DANıŞMANLıK
PEYZAJ
AR-GE
SATıŞ
REFERANSLAR İLETİŞİM
Bakım
Danışmanlık
Peyzaj
Ar-Ge
Satış
Referanslar
İletişim
Hizmet İstek
Bilgi Bankası
Proje İzleme

 • Ürünler > Danışmanlık >

  Sürdürülebilir Tarım Danışmanlığı

  SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM DANIŞMANLIĞI

  —Meyve Bahçeniz kurulumundan ürün hasadına kadar planlama, projelendirme ve uygulama bölümlerinde Biz’(http://www.planthospital.biz/)den hizmet alabilirsiniz.

  —Tarımsal üretim yapmak istiyor fakat ne yapacağınıza karar veremediniz. Sizin için arazi incelemesi ve fizibilite raporu hazırlamak Biz’ (http://www.planthospital.biz/) im işimiz.

  —Tarımsal ürün ve üretimleriniz için destekler, hibe’ler araştırılarak, gerekirse anahtar teslimi projelerinizi Biz http://www.planthospital.biz/ hazırlarız.

  —Üretiminizin tüm safhaları takip edilerek gübre, ilaç kullanımı ve budama konularında danışmanlık, uygulama ve ürün desteğini Biz http://www.planthospital.biz/ sağlayabiliriz.


   

  HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİ

  Morfolojisi:

  Hıyar - Cucumis sativus L.

  Yazlık sebzeler grubunda yer alan bir türdür. Sofralık ve turşuluk olarak yaz aylarında açık tarla koşullarında, kış aylarında ise örtü altında yetiştirilir. Ülkemizin 2000 yılı hıyar üretimi 1.550.000 ton olup, bunun % 60-70’i açıkta yapılır.

  Kök

  Toprak rutubetini çok sevdiği için kökleri yüzlektir, uygun şartlarda 20–25 cm derinlikte gelişir. Ana kök 5–10 cm uzunlukta kazık karakterde olup, üzerinden bol miktarda yan kök çıkar ve saçak görünümü alır. Toprak yapısına göre; kumlu ve hafif topraklarda 100–200 cm, killi ve ağır topraklarda 50–100 cm derinliğe inebilir, köklerin %60-70’i toprağın 10-20 cm derinliğindedir.

  Gövde

  Hıyar gövdesi otsu olup sürünücü ve tırmanıcı karakterde, köşeli ve tüylüdür. Gövde bitki üst organlarını taşıyacak güçte değildir, üzerinde bulunan sülükler yardımı ile etraftaki nesnelere sarılarak yukarı tırmanır. Gövde birçok boğum ve boğum arasından oluşur. Boğumlarda yaprak ve sülükler bulunur.

  Yaprak koltuklarından yan dallar çıkar. Dişi ve erkek çiçekler yaprak koltuklarından meydana gelirler. Dallanma kuvvetlidir. Ana gövdeden 4–6 yan dal, bunlar her birinden de 4-6 yan dal çıkar.

  Yaprak

  Yapraklar gövde üzerindeki boğumlardan çıkar ve uzun bir sapla gövdeye bağlanırlar. Değişik şekil ve büyüklüktedirler.

  Çiçek

  Hıyar çiçekleri genellikle tek evciklidir, yani erkek ve dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde bulunurlar. Bitki üzerinde erkek veya dişi çiçekler tekli veya çoklu olarak farklı yaprak koltuklarından çıkarlar. Erkek çiçekler genellikle dişi çiçeklerden önce meydana gelirler. Dişi çiçekler yan dallarda daha fazla bulunur, bu nedenle uç alınarak yan dal oluşumu teşvik edilir.

  Çiçek tozları olgunlaştığında dağılmaz ve jelâtinimsi bir madde ile yapışık durumdadır, bu sebeple böcek veya arılarla taşınması gerekir. Dişi çiçek sapı erkek çiçek sapından daha uzundur ve ucunda meyve taslağı bulunur.

  Döllenme

  Son yıllarda döllenme olmadan partenokarp meyve veren çeşitler geliştirilmiştir, ancak bunlarda döllenmeyi dolayısıyla çekirdek oluşumunu engellemek için böcek ziyaretlerinin engellenmesi gerekmektedir.

  Bunların dışında döllenmeli çeşitlerde vardır, burada bitkilerin %90’ı sadece dişi çiçek verir, geri kalan %10 sadece erkek çiçek veren zayıf bitkilerdir, bunlar kesinlikle yerlerinden uzaklaştırılmamalıdır, aksi halde döllenme olmaz ve önemli ürün kayıplarına neden olur. Meyve

  Değişik şekil ve büyüklüklerde olabilir, bazan meyve içi boşluğu olan meyvelere rastlanır, kalite açısından istenmeyen bir durumdur. Tohum: Bir gramda 30–60 tohum bulunur.

  Ticari tohumların çimlenmesi en az % 80–90 olmalıdır. En uygun çimlenme sıcaklığı 25–30 0C’dir. 10–12 0C’den düşük ve 40 0C’den yüksek sıcaklıklarda çimlenme yeteneği azalır. Yetiştirme İstekleri:

  İklim

  Hıyar ılıman iklimlerden hoşlanır. Düşük sıcaklıklarda üşüme, yüksek sıcaklıklarda aşırı su kaybı ve bazı fizyolojik bozukluklar görülür. Hıyarın direkt ışık ihtiyacı azdır, fakat ışık miktarının 6000–8000 Lux süresinin 12 saatten fazla olması dişi çiçek oluşumunu dolayısıyla verimi artırır.

  Toprak

  Hıyar en çok toprak seçen bitkiler arasındadır. Çok nemli, soğuk ve su yönünden fakir topraklarla, killi topraklar hıyar yetiştiriciliğinde verimi önemli ölçüde düşürür.

  Ağır topraklarda çiçek teşekkülü gecikir, köklerde çürümeler meydana gelir ve kök hastalıkları meydana çıkar. Hafif toprakların organik madde ile özellikleri düzeltilir ve uygun ticari gübreleme yapılırsa hıyar yetiştiriciliğinde kullanılabilir. Toprak pH’sının 5.5-5.8 arasında olması bitki gelişmesi için uygun olup daha düşük pH değerlerinde Mg eksikliği ortaya çıkar. Toprak hazırlığı:

  Ekim-dikim

  Toprak kışın derin işlenerek iyi su toplaması sağlanır, ilkbahardaki sürüm ise 10–15 cm derinlikte yüzeysel olarak yapılmalıdır.

  Hıyar bitkileri baklagil, soğan, pırasa, pancar ve lahana grubu sebzelerinden sonra çok iyi gelişir. Tahıllar, domates ve patates tarımından sonra mecbur olmadıkça hıyar üretimi yapılmamalıdır. Hıyar yorgunluğundan kaçınmak için 4 yılda bir veya daha uzun dönem münavebe yapmak gerekir.

  Hıyar düz tarlada yetiştirilebildiği gibi herek vererek veya askıya alarak değişik şekillerde yapılabilir. Bu yetiştirme şekillerinde 4 farklı yöntem uygulanır -Tek sıralı yetiştirme -Çift sıralı yetiştirme -Fide ile üretim (tek veya çift sıralı) -Örtü altı yetiştiriciliği Tohum ekimi elle ocaklara veya açılan çizgilere yapılabildiği gibi, son yıllarda hassas tohum ekim mibzerleri ile yapılabilmektedir. Ekilen tohum üzerine bir miktar çiftlik gübresi atılarak kaymak tabakası önlenebilir. Tohum ekiminden 5-6 gün sonra hafif yağmurlama yapılarak da kaymak önlenebilir.

  Tek sıralı yetiştirme

  Bu yetiştirme şekli özellikle makineli ekim ve toprak işlemedeki kolaylıkları nedeniyle tercih edilir. El ile ocak usulü tek sıralı ekimde, sıra arası 130–140 cm, sıra üzerinde 40–50 cm. bir ocak olacak şekilde ekim yapılmalıdır. Tohum ekimi tavlı toprağa 4–5 cm derinliğe ve her Ocağa 2 veya 3 tohum gelecek şekilde yapılmalıdır. Elle ekimde dekara 200–250 g, mibzerle ekimde dekara 300–400 g tohum atılır. Mibzerle tohum ekiminde sıra araları 130–140 cm, sıra üzerleri ise 10–15 cm olacak şekilde uygulama yapılır. Ekim derinliğindeki toprak sıcaklığının en az 15 0C olması çimlenme hızı ve düzeni bakımından önemlidir.

  Çift sıralı yetiştirme

  Bu yetiştirme şeklinde tohumlar 65–70 cm genişliğinde açılan karıkların boyun noktalarına yapılır. Bu karıklar dar aralıklardır ve daha sonra sulama yapmada kullanılır, diğer aralıklar 130–140 cm mesafede bırakılır ve bitkilerin bu yöne yayılmaları sağlanır, daha sonraki hasat v.s. işlemler de bu aralıktan yapılır.

  Fide ile üretim

   Erkencilik sağlamak amacı ile bu yöntem uygulanır. Tohumlar torba, viyol, saksılara ekilir. Tohum ekim ortamları (torf+çiftlik gübresi+kum+bahçe toprağı ve perlit karışımı) hastalık ve zararlılardan temiz olmalıdır. Bu ortamlara ekilen tohumlar, don tehlikesi geçinceye kadar alçak tünel veya plastik seralarda bekletilir. Dikim büyüklüğüne ulaşmış en az 2 gerçek yapraklı fideler topraklı olarak tek veya çift sıralı sistemle dikimi yapılır.

  Dikimden yaklaşık 12 saat önce torbalara su verilmelidir aksi halde dikim esnasında kök bölgesinin toprağı dağılacağından tutma oranı azalır. Bu şekilde yapılan dikimle 2–3 haftalık erkencilik sağlanır.

  Örtü altı yetiştiriciliği

  Bu sistemde oluşturulan karıkların üzerinde derinliği karık tabanı seviyesinde olacak ocaklar oluşturulur, tohum buralara ekilir ve iskelet malzemesi kullanılmadan tohum ekilen karık sırtları 0.2 mm kalınlıkta plastik örtü ile örtülür. Böylece tohumların ekili olduğu yerler çukurda kaldığından tohumların çimlenip gelişmesi için gerekli boşluk sağlanmış olur.

  Çimlenip gelişen bitkilerin plastik örtüyle temasını önlemek için bitkinin temas edeceği plastik yerleri kesilerek oluşacak zararlaşmalar önlenir. Bir başka üretim şekli de saksı ve plastik tüplerde yetiştirilen fidelerin alçak tünel altında yetiştirilmesidir.

  Bu yöntemle 3–4 haftalık erkencilik sağlamak mümkündür. Yukarıda anlatılan yöntemler düz tarla şartlarında yerde yapılan üretim şeklidir. Bunların dışında herek (sırık ya da askı) vererek yetiştirme de yapılmaktadır. Bu teknikte sıra arası ve sıra üzeri azaltılarak birim alandaki bitki sayısı artırılmaktadır.

  Ayrıca meyveler ve bitkiler toprakla temas etmedikleri için hastalık ve zararlı oranı azalmakta ve kaliteli meyve oranı artmaktadır. Rüzgâr alan yerlerde bu sistem önemli ölçüde zararlar görebilmektedir.

  Çapalama

  Doğrudan yerlerine ekilen tohumların bazı hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanması gereklidir. Tohum Ekiminden 5–10 gün sonra toprak nemine ve sıcaklığa bağlı olarak bitkiler toprak yüzüne çıkar. Fazla tohum atılmışsa, kotiledon ve ilk gerçek yapraklar çıktıktan sonra sağlıklı bitkiler seçilerek seyreltme yapılmalıdır. Bu dönemden sonra yüzeysel bir çapalama ve kök boğazı doldurulması yapılır, bitkiler bundan sonra hızla gelişmeye başlar.

  Bitkilerin gelişme ve ekolojiye göre çapalama işlemine devam edilir.

  Sulama

  Hıyar çok su isteyen bir bitkidir. Süzek toprakta gün aşırı, orta süzek toprakta üç günde bir, killi toprakta 5-6 günde bir su verilmelidir. 1 m2 alandan bir vegetasyon döneminde 300–425 lt su kullanır. Hıyar yetiştiriciliğinde suyun az miktarda ve sık verilmesi uygundur.

  Bitkiler kol vermeye başladığında kolların istenilen yönde gelişmeleri sağlanmalıdır. Gübreleme

  Hıyar toprakta organik gübrenin bol olmasını ister. Dekar başına 3–6 ton yanmış çiftlik gübresi sonbahar veya ilkbaharda ekimden en az birkaç ay önce toprağa verilmesi gerekir.

  Genellikle organik gübrelemeyi tamamlayıcı olarak dekara 5–10 kg N, 8–10 kg P, 10–15 kg K, 4–6 kg Ca ve 5 kg Mg verilmelidir. Mg kalite açısından çok önemlidir. Azot verim ve kalite üzerinde doğrudan etkilidir. Dengesiz ve fazla N meyve iriliğine ve yumuşak yapılı meyve oluşumuna neden olur.

  Azot noksanlığında yaprakların rengi açılır, yapraklar zamanından önce sararıp dökülürler. Çiçeklerin ömrü kısalır, meyveler açık renkli olur, irileşmez ve küçük kalır. Azotlu gübrenin yarısı tohum ekiminden önce toprak hazırlığı sırasında temel gübre olarak verilir, ¼ ‘ü kol atma döneminde, ¼’ü de meyve bağlamanın başlangıcında toprağa verilir. Fosforlu gübre meyve tutumu için önemlidir. Fosforlu gübrenin tamamı triple süper fosfat şeklinde verilmelidir.

  Fosfor noksanlığında gelişme yavaşlar, yan sürgün teşekkülü zayıflar. Yapraklar kirli ve gri yeşil renge dönüşür. Yaprak kenarları yukarı doğru kıvrılır. Yaprak ayası üzerinde muntazam olmayan kahverengi lekeler meydana gelir.

  Potasyum meyve kalitesini önemli ölçüde etkiler. Meyve sertliği üzerine olumlu etkisi vardır. Potasyumun 2/3’ü tohum ekiminden önce toprak hazırlığı sırasında temel gübre olarak, 1/3’ü ise sulamada verilmelidir.

  Kalsiyum diğer ticari gübrelerle birlikte temel gübreleme sırasında toprağa verilebildiği gibi bitki gelişimi sırasında da CaNO3 halinde verilebilir.

  Gerekli Mg tek defada tohum ekimi öncesi toprak hazırlığında verilir. Mg ve K noksanlıkları görüldüğünde yapraktan püskürtme yaparak da bu gübreler verilebilir.

   

   

  Hıyarın önemli hastalıkları; yalancı mildiyö, külleme, hıyar mozaik virüsüdür, bunlarla kimyasal mücadele yapılabilir, bunun yanı sıra dayanıklı çeşit ve münavebede yapılmalıdır.

  Önemli zararlılar ise yaprak bitleri, beyazsinek, kırmızı örümcek ve nematodlardır. Nematodlu yerde üretim yapılmamalıdır, diğer zararlılarla uygun kimyasal mücadele yapılabilir.

  Zafer Parlak - Ziraat Mühendisi – Bitki Uzmanı

   

   

   

  Açısal Yaprak Nokta

  Pathogen: Pseudomonas syringae  PV.lachrymans

   

  Belirtiler

  Açısal yaprak yerinde en sık salatalık üzerine, ancak bu da California'daki melons üzerinde bulunur.

  Bu yapraklar üzerinde su damlacıkları olarak görülür. Daha sonra gri veya sepi teslim noktaları soaked üzerinde Lezyonlar. Spotlar ilk sarı bir hale oluşabilir.

  Etkilenen doku kurur, iç doku, yaprak paramparça bir görünüm vererek dışarı düşebilir.

  Lezyonlar damarlar tarafından, onlara bir açısal şekil vererek ayrılmış bulunmaktadır. Meyve lezyonlar genellikle yüzeysel vardır.

  Hastalığın yorumları

  Bu bakteri bulaşmış bitki enkaz üzerindeki toprak veya tohum üzerine sağ çıktı. Nemli koşullar hastalığın gelişimi iyilik. Yağmur veya üstten sulama hızla yayılmasına neden olmaktadır. Hastalık da işçi meyve veya makine alanında geçerken seçerek yayılır.

  Yönetim

  Dayanıklı salatalık çeşitleri mevcuttur. Sınır üstten sulama ve kullanın. Meyve zaman kuru üzüm olduğunu Seçim alana yayılmasını önlemek için. Kullanım pathogen ücretsiz tohum ve cucurbits dışarı döndürün. Eğer hava soğuk ve yağışlı olması tahmin edilen bir davran zaman ilk belirtiler görülür.

  BAKIR Hydroxide 37,5%

  Kadar ele alan güvenli koruyucu giysi olmadan girmiş olabilir Kısıtlı giriş aralığı (Rei) saat sayÛsÛ (aksi) tedaviden belirtilmektedir. Preharvest aralığı (PHI) hasat için tedaviden gün sayısıdır.

  Bu Rei ve PHI aşıyor bazı durumlarda. İki aralıklarla uzun bir hasat önce geçmek gerekir minimum zamanı.

  Grup numaralarını Fungicide Direniş Eylem Komitesi (FRAC) tarafından eylemlerin farklı göre daha fazla bilgi (değer atanmış olup http://www.frac.info/). Farklı bir grup numarası ile Fungicides alternatif bir direnç yönetimi programı uygundur.

  Kaliforniya, bir mantar ilacı için harekete farklı bir modu Grubu numarasını değiştirmeden önce Grup numaraları 1, 4, 9, 11 veya 17 eylem modu fungicides hiçbir birden fazla başvuru yapmak, diğer Grubu sayılarla fungicides için hayır yapmak Fungicide için eylem farklı modu Grubu numarasını değiştirmeden önce fazla iki uygulamadır.

   

   

  OCAK

  Kışı ılık geçen yerlerde ilkbaharda ekilecek tarlalar sürülür ve açmalar yapılır. Ekimle birlikte gübre verilmemiş tarlalara gereken gübreler verilir.

  Yeşil gübre amacıyla Güneyde bakla ekimi yapılır.

  Kabarık tarlalar loğ denilen yuvarlak silindir taşlarla bastırılır. Sık olan hububat tarlalarında filizler hayvanlara yedirilir.

  Ambarlarda gerekli koruma ve mücadele işleri yapılır.

  ŞUBAT

  Bazı ılık bölgelerde ilkbahar ekimleri için toprak işlemesi yapılır. Kaymak bağlamış ekili tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır ve toprak kabartılır. Fazla kabarık ve kesekli tarlalar ise loğlanır. Hafif ve süzek topraklar için mutlaka suni gübreler ve çiftlik gübreleri verilmelidir.

  İklimi ılık bölgelerde çavdar, arpa, bezelye, bakla gibi çeşitlerin ekimi yapılır.

  Ekimi yapılan sulak tarlalarda ilk can suyu verilir.

  Ambarlarda gerekli muhafaza ve mücadele işleri devam eder. Tohumluklar ayrılarak temizlenir, ilaçlanır. Ekime hazır duruma getirilir.

  MART

  Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır. Böylece hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.

  Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin de ekimi, iklimi uygun yerlerde tütün fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır.

  Sulanabilir sahalarda can suyu verilirken, tarlalardaki fazla su boşaltılır.

  Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye önem verilmelidir.

  NİSAN

  Yazlık ekimler için toprak işlemesi ile birlikte gübre uygulaması da yapılır. Bazı otlu nadaslar tırmık, kultivatör, disk harrow ve kazayağı ile yüzeyden işlenir. Bazı baklagil tarlaları yeşil gübre amacıyla sürülür.

  Uygun bölgelerde her türlü tarla bitkilerinin ekimi ve fidelerin dikimi yapılır.

  Yabancı otlarla kaplanmış veya sulama ile kaymak bağlamış tarlalarda çapa, hububatta yabancı ot mücadelesi, bazı bitkilerde seyreltme ve tekleme yapılır. Ekimi yeni yapılan bitkilerde sulama yapılır.

  Bitkilerde görülebilecek her türlü hastalığa karşı mücadele yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Ekilecek bazı bitkilerde tohumun ilaçlanması faydalıdır.

  MAYIS

  Yazlık ekim yapılacak tarlalarda sürüm, ikileme, üçlemeler ve gübreleme yapılır. Kaymak kırma, çapa ve ot alma amacıyla tırmık ve kültüvatörle toprak işlemesi devam eder. Çeltik tavaları hazırlanır. Yerfıstığında boğaz doldurulur.

  Pamuk, ayçiçeği, susam, fasulye, soya, çeltik ve bostan ekimi ile tütün fidelerinin dikimi yapılır.

  Sulama, çapalama, hereğe bağlama, seyreltme ve diğer bakım işleri yapılır.

  Özellikle bu ay zararlı ve hastalıklara karşı dikkat edilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

  Sıcak bölgelerde erkencil hububat çeşitleri hasat edilir, harman hazırlığı yapılır. Yem bitkilerinin ve çayır otlarının biçilmeleri başlar.

  HAZİRAN

  Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, Sonbahar ekimleri için toprak sürüldüğü gibi, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır. Bazı bölgelerde ikileme ve üçleme yapılır.

  Bazı bölgelerde de geç kalınmakla beraber tütün, ayçiçeği pamuk gibi mahsullerle ikinci mahsul olan mısır, bostan, fasulye, turp ekimleri yapılır.

  Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri yapılır.

  Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder.

  Hububatta hasat ve harman işleri devam eder. Mahsüller ambarlanır ve saklanır.
  TEMMUZ

  Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre ihtiyacı nedeniyle ikileme, üçleme yapılır.

  İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır.

  Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder.

  Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır.

  Hasat ve harman işleri çeşitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir.

  AĞUSTOS

  Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.

  İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır.

  Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.

  Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.

  Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevk edilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır.

  EYLÜL

  Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder.

  Özellikle soğuk bölgelerde hububatta erken ekim amacıyla bu ay ekim başlar.

  Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.

  Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.

  Hasat ve harman işleri yürütülür. Tütünlerde kırma, pamukta hasat devam eder. Diğer endüstri bitkileri ve bostanların hasadı yapılır.

  EKİM

  Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.

  Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.

  Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.

  Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır.

  Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır.

  KASIM

  Özellikle sıcak bölgelerde geç kalınmış toprak sürümleri yapılır. Geç eriyen gübreler toprağa karıştırılır.

  Hububatta sıcak bölgelerde geç ekimler devam eder.

  Ekimi yapılan tarlalarda sulama yapılır. Henüz kuvvetli kardeşlenme göstermeyen tarlalar loğlanarak sıkıştırılır. Soğukların köklere işlemesine engel olunur.

  Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır.

  Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır.

  ARALIK

  Bazı bölgelerde havalar uygun olursa toprak sürümleri devam eder. Sürüm aletleri temizlenerek muhafaza edilir.

  Sıcak bölgelerde uygun havalarda hububat ekimi yapılır. Ekim aletleri temizlenerek muhafaza edilir.

  Loğlama yapılır ve gür tarlalarda hayvanlara filizler yedirilir.

  Tohum ve ambar zararlıları ile mücadele yapılır. Ambarlar dezenfekte edilir.

  Soğan, pancar, turp, havuç sökümü bitirilir. Pamuklar çırçırlanır. Çeltik öğütülür. Mahsuller ambarlanır. Muhafaza edilir ve değerlendirilir.